Izmjenjivači (dizalice) topline


UVOD

Dizalice topline su uređaji koji koriste termodinamičke principe izmjene energije između izvora i cirkulirajućeg medija, i u konačnici griju ili hlade prostore. Izvor zbog svoje velike količine služi kao neiscrpan spremnik stalne temperature.

Glavna prednost dizalica topline je njihova učinkovitost jer proizvode i preko 3 puta više energije nego što je utroše. Taj se odnos naziva faktor učinka i označava sa COP (Coefficient Of Performance), a predstavlja odnos dobivene energije naspram uložene. Prema tome, COP 4 bi označavao uređaj koji uz 1kW potrošene električne energije proizvodi 4kW toplinske energije za grijanje ili hlađenje. Razlika od 3kW je besplatno dobivena iz obnovljivih izvora (zemlje, vode ili zraka).

Kako za svoj pogon koriste električnu energiju, dizalice topline se često kombiniraju s fotonaponskim solarnim kolektorima, te tako mogu postati potpuno neovisan sistem za grijanje/hlađenje na čistu, obnovljivu i besplatnu energiju.


IZVOR ENERGIJE

Potencijalna energija zemlje, vode i zraka je u biti karakteristika pojedinog medija da zbog svoje velike količine služi kao neiscrpan spremnik stalne temperature.

Zemljana kora već na malim dubinama ima gotovo nepromjenjivu temperaturu, bez obzira na temperaturu zraka iznad. Tako već na dubini od 2m temperatura zemlje varira između 7 i 13°C, a temperatura podzemnih voda je od 8-12°C i ovisi o dubini sa koje se voda crpi (svi podaci za Hrvatsku). Na isti je način kao izvor stalne temperature moguće koristiti i riječnu, jezersku ili morsku vodu, premda su ti primjeri rjeđi zbog zahtjeva za povoljnom lokacijom (blizinom vode). Tehnički i ekonomski najpristupačniji način korištenja potencijalne energije je iz zraka. Razlog je dostupnost vanjskog zraka u svim krajevima, na svim dijelovima zemljišta i etažama.


PRINCIP RADA

Dizalice topline koriste zatvoreni ciklus u kojem se manipulacijom radnog medija prenosi toplinska energija s izvora na prenosni medij (kod grijanja) i obrnuto (kod hlađenja). Radni medij je tvar koja ima jako nisko vrelište, brzo se zagrijava i isparava već pri niskim temperaturama.

Veliku učinkovitost ovdje pokazuju sistemi koji za izvor energije koriste zemlju ili vodu, jer ti mediji imaju stalnu i relativno nisku temperaturu. Tada nema potrebe za dodatno hlađenje radnog medija električnom energijom, već se koristi isključivo besplatna i obnovljiva energija izvora. U slučaju da izvor nema dovoljno nisku temperaturu, potrebno je dodatno hladiti radni medij električnom energijom. U pomoć priskače dizalica topline koja koristi iste faze kao i kod grijanja (vidi pod "grijanje dizalicama topline") ali u suprotnom smjeru, a postupak je principijelno jednak onom u običnom hladnjaku ili klima uređaju. Rezultat je ohlađeni prenosni medij (voda ili zrak) koji se koristi za hlađenje prostorija.


TIPOLOGIJA

Ovisno o tome što se koristi kao izvor energije (zemlja, voda ili zrak), a što kao medij za prijenos energije (voda ili zrak), razlikuju se i sistemi dizalice topline.

Zemlja

Zemlja predstavlja vrlo dobar izvor energije za dizalice topline, sa COP (faktorom učinka) iznad 4. Za zahvat energije iz zemlje (sistemi zemlja-zrak i zemlja-voda) postoji nekoliko načina na koje je moguće ugraditi mrežu cijevi ili kanala. Glavni oblici su: sonde, bunari, registri, razni oblici mreža i dr. O odabiru ispravnog oblika uvelike ovisi i cijena cijelog sustava, ali je izbor često uvjetovan veličinom parcele i sastavom tla. Plitko postavljanje (nekoliko metara u dubinu) je ekonomski povoljnije, ali zahtjeva veću površinu terena. Sonde i bunari se izvode u većim dubinama (sonde od 60m pa i do 200m), ali su manje zahtjevni za površinom, iako i oni traže međusobni razmak barem 10-15m.

Dizalice topline koje kao izvor energije koriste zemlju imaju jedan nedostatak - vrlo visoke troškove ugradnje sustava zbog skupih geomehaničkih radova i količine ugrađenog materijala. Stoga je izuzetno važno prethodno izraditi studiju isplativosti i na temelju nje odabrati sistem i način ugradnje.

Voda

Voda kao izvor topline daje najveću učinkovitost (COP faktor učinka veći od 5) uz relativno male troškove instalacije (sistemi voda-zrak i voda-voda). Međutim, ovi sistemi zahtjevaju povoljan položaj, tj. pristupačnost izvora, pa su na žalost rijetko primjenjivi.

Zrak

Gotovo univerzalno primjenjiv izvor je zrak (COP faktor učinka iznad 3), pa su danas sistemi zrak-zrak i zrak-voda najrašireniji i imaju sve brži trend primjene. Samim time, tehnologija im je sve jednostavnija, efikasnija i jeftinija. Po cijeni sve više konkuriraju standardnim rješenjima plinskog grijanja, a da se o električnom grijanju niti ne govori.

Alternative content


dizalice topline (prikaz ustupila tvrtka Buderus)


PRIMJENA

Dizalice topline u suvremenoj izvedbi su gotov industrijski proizvod koji se može kombinirati s drugim sistemima (solarnim toplovodnim sistemima, fotonaponskim kolektorima, konvencionalnim grijanjem i dr.).

Sistemi za hlađenje prostora sa zrakom su vrlo efikasni, ali imaju veću cijenu razvodne instalacije. Instalacija zauzima puno više mjesta, pa su često neprimjenjivi na individualnim objektima ili kod sanacija.

Sistemi s tekućim radnim medijem su zbog manjih dimenzija i cijene puno praktičniji i rašireniji. Kao rashladna tijela se mogu koristiti velikoplošni sistemi (podni, zidni i stropni razvod) ili sistemi ventilokonvektora. Velikoplošni sistemi su često skupo i nepraktično rješenje, pa su se ventilokonvektori pokazali kao bolji izbor.

Dizalice topline u kombinaciji s podnim grijanjem i ventilokonvektorskim hlađenjem trenutno predstavljaju optimalno rješenje za energetsku ravnotežu prosječne zgrade.

Dizalica topline zrak-voda
unutarnja i vanjska jedinica dizalice topline zrak-voda


NA POČETAK NA POČETAK