Trigeneracija (poligeneracija)


UVOD

Kogeneracija je istovremena proizvodnja električne energije i korisne toplinske energije u jedinstvenom procesu. Ovdje se ne radi o iskorištavanju obnovljivih izvora energije (osim kada je gorivo biomasa), već je snovni cilj što bolja iskoristivost goriva. Tako je kod kogeneracije ukupna učinkovitost visokih 70-85%. Osim za grijanje, toplinu dobivenu kogeneracijom moguće je koristiti i za hlađenje (u apsorbcijskim hladnjacima). Takva se postrojenja nazivaju i trigeneracijama ili poligeneracijama.

Na primjer, u termičkim procesima za dobivanje električne energije (termoelektrane i nuklearne elektrane) i raznim drugim industrijskim pogonima, dio energije je otpadna toplina koja se ispušta u okoliš. Trigeneracijom se ta otpadna energija iskorištava za grijanje i hlađenje prostora obližnjih naselja, proizvodnih pogona i sl.

Moguća su i obrnuta rješenja, gdje je proizvodnja topline primarna (industrijski procesi, zagrijavanje kućanstava i sl.), a kogeneracijom se dodatno proizvodi električna energija koja se može trošiti na licu mjesta ili distribuirati u sustav. U zgradarstvu je upravo taj segment posebno interesantan.

Prema snazi distribuiranog energijskog izvora razlikuju se dva tipa kogeneracije u zgradarstvu: Mikrokogeneracija i minikogeneracija.

Instalacije mikrokogeneracija zadovoljavaju potrebe kućanstva.

Mikrokogeneracijski sistem   Mikrokogeneracijski kotao
mikrokogeneracijski sistem i sam kotao na plin

Sistemi minikogeneracije su dimenzionirani za zgrade, dijelove naselja, naselja i industrijske pogone. Često se nalaze uz industrijske objekte gdje primarno služe u proizvodnom procesu, a višak energije (toplinske ili električne) distribuiraju u susjedna naselja.

Kogeneracijsko postrojenje
kogeneracijsko postrojenje domaće proizvodnje


NA POČETAK NA POČETAK