Uvod

Toranj budućnosti

Globalne klimatske promjene koje se dešavaju na Zemlji danas mogu primjetiti svi kojima sjećanje seže već samo nekoliko godina unazad. Čovjekov energetski i kemijski utjecaj na naš planet počeo je još s prvom industrijskom revolucijom, odnosno izumom parnog stroja. Danas je on dosegnuo tolike dimenzije da su promjene u okolišu vidljive na godišnjoj razini, a ozbiljno utječu na sva područja ljudske aktivnosti, od ekonomije do zdravlja. Sa spoznajom o utjecaju čovjeka na klimatski sustav Zemlje pojavila se potreba i želja da se aktivno djeluje. Sa spoznajom je srušen alibi kako „nismo znali”.

Praktično sva čovjekova aktivnost u razvijenom svijetu neodvojivo je povezana s potrošnjom energije. Niti zgradarstvo nije iznimka, pa od cjelokupne potrošnje energije u EU na zgradarstvo otpada ogromnih 40%. Energija se danas dobiva uglavnom iz fosilnih izvora. Osim što su njihove zalihe ograničene, daleko veći problem predstavlja poguban utjecaj koji fosilna goriva imaju na zemljinu atmosferu. Naime, sagorjevanjem proizvode CO2, plin koji uzrokuje efekt staklenika (zato ga se naziva stakleničkim plinom) i zagrijavanje zemljine atmosfere. U EU tako na zgradarstvo otpada 36% ukupno ispuštenog CO2.

Europski parlament je 19.5.2010. usvojio Direktivu 2010/31/EU, a koja za cilj ima dugoročna nastojanja da se globalno povećanje temperature zadrži ispod 2°C i da se ukupna emisija stakleničkih plinova smanji za najmanje 20% u odnosu na referentnu 1990. godinu, odnosno za 30% u slučaju da dođe do međunarodnog sporazuma. Zašto su odabrana baš 2°C? Prema znanstvenim predviđanjima, u slučaju povećanja prosječne globalne temperature na Zemlji za više od 2°C, globalno zatopljenje će se oteti kontroli. Nakon toga će same dosegnute promjene na Zemlji biti dovoljan generator daljnjeg zagrijavanja, tako da naš utjecaj više neće biti presudan. Čovjek više neće imati mogućnost taj proces zaustaviti, a svijet kakav poznajemo će se u nekoliko desetljeća nepovratno pretvoriti u globalnu pustinju.

Zašto je potrebno ljude šokirati ovakvim kataklizmičkim predviđanjima? Izuzetno je važno shvatiti da to nisu priče za plašenje djece, već znanstveno osnovana i dramatično bliska budućnost. Klimatske promjene su do nedavno bile spore i blage, pa su izazivale postepene prilagodbe i djelomične promjene navika. Danas su te promjene sve vidljivije, jer se povećao njihov intenzitet i učestalost. Ne učinimo li odmah i puno na promjeni vlastitih navika i ponašanja, promjene će vrlo skoro otići toliko daleko da daljnja prilagodba više neće biti moguća. Tada će biti prekasno i za intervenciju kako bi se stvari vratile u prvotno stanje. Tada će biti prekasno za sve, osim za pasivno promatranje posljedica.

Zgradarstvo je vjerojatno najjednostavnije područje za primjenu ekoloških i energetski prihvatljivih rješenja. Principi energetskog funkcioniranja zgrada su jednostavni i poznati tisućljećima. Tehnologija za dodatno iskorištavanje prirodnih izvora je raznovrsna, serijski u proizvodnji i dostupna svima koji su u mogućnosti graditi. Investicije u energetsku učinkovitost zgrada imaju kratko vrijeme povrata, nakon čega nastavljaju štedjeti ili proizvoditi energiju u budućnosti i na taj način dohodovati korisniku. Dodatna prednost ekološki projektiranih zgrada je prirodna i zdrava klima koja vlada u njima i oko njih. To je izravna posljedica primjene načela energetski učinkovite gradnje i svijesti svih sudionika u gradnji da čine dobro: od investitora, arhitekta, izvođača, prateće industrije, pa sve do krajnjeg korisnika koji u tom prostoru živi.

Iako je naša savjest osnovni pokretač pozitivnih promjena, u zemljama s visokom razinom ekološke i političke svijesti veliku edukacijsku i promotivnu ulogu imaju razni poticaji i subvencije za primjenu načela i ugradnju energetski učinkovite tehnologije. Hrvatska još nije među tim zemljama. Ostaju nam nade da će se u što skorije vrijeme prijeći s riječi na djela, jer je i Hrvatska potpisnica gore spomenute Direktive EU.

Zemlja u rukama

„Ne bi bili prvi oblik života koji se sam uništio, ali bi bili prvi koji je to učinio svjesno”.


SLIJEDEĆA STRANICA SLIJEDEĆA STRANICA NA POČETAK NA POČETAK