Prikupljanje oborinske vode (kišnice)

Pljusak


UVOD

Sva predviđanja klimatologa govore da će slatka voda u skoroj budućnosti postati vrlo deficitaran element. Naročito se to odnosi na pitku vodu, pa će uskoro naš današnji odnos prema njoj postati neodrživ. Danas pitku vodu koristimo za: zalijevanje vrtova, pranje ulica, dvorišta i vozila, u industriji, za ispiranje WC-a, pranje rublja i podova, ... , pa onda u zanemarivo malom dijelu i za piće i kuhanje.

Kada se uzme prosječna godišnja količina oborina u našoj zemlji (Zagreb 1.300mm, Split 900mm), za zgradu tlocrtne površine krova od 100m2 (obiteljska kuća) se dobije količina od 90.000-130.000 litara kišnice godišnje. Sasvim dovoljno za ukupnu godišnju potrošnju četveročlane obitelji, uz primjenu ekološki osvještenog pristupa potrošnji vode.

Voda je najjednostavniji element za ekološko postupanje. Svaka zgrada već ima predviđen ili izveden sistem za prikupljanje i odvodnju oborinske vode. Sve što je potrebno je tu prikupljenu vodu pohraniti, pročistiti i uključiti u potrošnju.


SUSTAV

Cjeloviti sustav za korištenje oborinske vode (kišnice) ima nekoliko komponenti:

Sistem s ukopanim spremnikom
sistem s ukopanim spremnikom

Sklop za mehaničko odvajanje krupnijih nečistoća (predfiltar) se može izraditi u kućnoj radinosti ili kupiti kao gotov proizvod. Najčešće se ugrađuje na krovnu vertikalu, koristi sistem samoispiranja i ne zahtijeva nikakvo održavanje. Ujedno služi i kao skretnica oborinske vode u sustav spremnika, pa u zimskim mjesecima ima mogućnost zaobilaženja sustava kako se ne bi oštetio usljed smrzavanja. To je neophodno za sisteme s vanjskim (otvorenim) spremnicima.

Predfiltar
sklop za mehaničko odvajanje krupnijih nečistoća (predfiltar)

Spremnici za pohranu oborinske vode mogu biti nadzemni i podzemni. Nadzemni spremnici su povoljniji po cijeni nabave i ugradnje, ali su izloženi smrzavanju (osim ako nisu unutar zgrade) i nisu baš izgledni. Podzemni (ukopani) spremnici su skuplji, imaju skupu ugradnju (iskopavanje i zatrpavanje), ali su otporni na smrzavanje, ne zauzimaju koristan prostor i nevidljivi su. Mogu biti željezni, ali se danas sve više ugrađuju plastični jer su lakši, jeftiniji i trajniji.
Kod plastičnih spremnika treba obratiti pozornost da ukoliko se voda iz njih planira koristiti za piće, oni moraju biti za to predviđeni. Naime, materijal (vrsta plastike) od kojeg su izrađeni mora biti potpuno inertan i ne smije vremenom otpuštati štetne tvari u vodu.

Nadzemni spremnik  Nadzemni spremnik  Nadzemni spremnik  Nadzemni spremnik
primjeri nekih nadzemnih spremnika

Podzemni spremnik  Podzemni spremnik
plastični - ugradnja podzemnih spremnika - željezni

Filtar za odvajanje sitnijih nečistoća i taloga iz spremnika se ugrađuje prije pumpe. On prvenstveno štiti pumpu od oštećenja, ali i olakšava posao finijim filtrima i produžuje im vijek trajanja. Neke pumpe ga imaju integriranog u sebi (npr. sve potopne pumpe).

Pumpa može biti suha ili potopna.
Suhe pumpe su cjevovodom spojene sa spremnikom. Trebaju imati zaštitu od uvlačenja zraka. Mogu stajati samostalno s elektronskom regulacijom tlaka i trenutnim uključivanjem ili biti opremljene kao hidropak ili hidrofor. Nejčešće su to električne pumpe na izmjeničnu struju, ali postoje i izvedbe na istosmjenu struju (iz akumulatora) koje se mogu povezati sa solarnim fotonaponskim kolektorima. Pumpe na fosilna goriva se vrlo rijetko primjenjuju.
Potopne pumpe su električne pumpe s trenutnim uključivanjem i integriranim predfiltrom.

Fini mehanički filtri služe za uklanjanje finih nečistoća iz vode koja se koristi za osobnu higijenu ili konzumiranje. Nisu potrebni ako se voda koristi za zalijevanje vrta, gospodarstvo (pranje dvorišta, vozila i dr.), ispiranje WC-a i slično.

Kemijsko-biološki filtri su neophodni kako bi se dobila voda pogodna za konzumaciju (piće i kuhanje). Postoji cijeli niz filtera koji su specijalizirani za odvajanje pojedinih sastojaka iz vode, pa se njihova upotreba mora uskladiti prema sastavu vode, odnosno u njoj prisutnim zagađivačima. Ovdje treba spomenuti i mehanički filtar na principu obrnute osmoze (RO = 'reverse osmosis'), koji je često opremljen s UV-lampom, a pročišćava vodu skoro do molekularne čistoće, pa joj se nakon filtriranja trebaju dodavati minerali.

Voda na dlanu


PRIMJENA

Tri su osnovne grupe primjene vode u kućanstvu, a međusobno se razlikuju prema stupnju čistoće koju voda mora zadovoljiti:

Nefiltrirana prikupljena voda se može koristiti kao tehnička i sanitarna voda. Tu spadaju sve vanjske namjene kao što su: zalijevanje vrta, pranje dvorišta, terasa, vozila i slično. Također ju je pogodno koristiti i za ispiranje WC-a, pranje podova i druge slične zadatke u kućanstvu.

Ipak, i tu je vodu potrebno mehanički predfiltrirati kako krupne nečistoće ne bi oštetile pumpu ili začepile strojeve za pranje pod tlakom, mlaznice, sistem za zalijevanje kapanjem i sl.

Za korištenje prikupljene oborinske vode za pranje rublja i osobnu higijenu u kupaonici potrebno ju je mehanički fino filtrirati. Preporuča se koristiti i filtar s aktivnim ugljenom radi odstranjivanja bakterija, klorida (loš okus i miris) i kloridnih zagađivaća (pesticida i otapala).

Filtri
tipični filtri s izmjenjivim ulošcima

Da bi se prikupljena voda mogla piti i koristiti za kuhanje, potrebno ju je potpuno očistiti od svih mogućih štetnih sastojaka. To se može postići upotrebom niza filtera koji su namjenjeni za odvajanje pojedinih sastojaka, ali se mora znati koji se od njih nalaze u prikupljenoj vodi. Sigurniji i učinkovitiji način je korištenje filtra na bazi obrnute osmoze koji vodu dovodi u gotovo molekularno čisto stanje, pa ju je potrebno dodatno obogaćivati mineralima.

Obrnuta osmoza
filtar na bazi obrnute osmoze


ZAKLJUČAK

Iako se zbog višestrukog onečiščenja može učiniti da je korištenje oborinske vode nemoguće, istina je da je ona pogodna za veći dio svakodnevnih potreba. Sva voda koju trošimo u kućanstvu se može jednostavno i jeftino pripremiti pomoću mehaničkih filtera. Jedino voda za piće i kuhanje zahtijeva dodatno pročišćavanje, ali ona zauzima vrlo mali udio u dnevnim potrebama (1-3%).

Vodeni otisakNA POČETAK NA POČETAK