Zeleni krovovi

Guz Architects - Meera House


UVOD

Zeleni ili vegetacijski krovovi se u nekim područjima tradicionalno izvode već stoljećima. Još od doba starog Babilona i Semiramidinih visećih vrtova predstavljaju fascinantan, poželjan i prirodan način za pokrivanje ljudskih nastambi.

Tradicionalni krovovi - Farski otoci  Tradicionalni krovovi - Island  Tradicionalni krovovi - Island

Zeleni krov je jedan od prvih vizualnih identiteta ekološke arhitekture. Iako arhitektura može biti ekološka i bez zelenog krova, šteta je ne iskoristiti petu fasade za vraćanje onog dijela prirode koji je zgrada svojim nastankom oduzela. To je naročito značajno u gusto izgrađenim dijelovima urbanih centara, gdje ionako nedostaje zelenila, pa već i male površine daju veliki doprinos.

Prednosti zelenog krova u odnosu na tradicionalne krovne pokrove su višestruke:

Zeleni krov je sa danas dostupnim materijalima i proizvodima samo još jedan od mogućih krovnih pokrova. Ne iziskuje nužno dodatna ulaganja ili pojačanja, a financijski može biti i povoljniji. Nema ograničenja niti u oblikovanju krova jer se može primjeniti od ravnih krovova do strmih krovnih ploha, te od pravilnih do organskih formi.

  Calhoun School Green Roof Learning Center - New York

Zanimljivo zvuči podatak da bi se temperatura u Tokiju smanjila za 0,11-0,84°C ako bi se 50% raspoloživih krovova pretvorilo u zelene. To bi donijelo direktnu uštedu od oko 1,2 milijuna dolara na gradskom računu za struju - dnevno.


VRSTA VEGETACIJE

S obzirom na tip i vrstu vegetacije koja se na krovu nalazi, zeleni krovovi se dijele na ekstenzivne i intenzivne.

Ekstenzivni zeleni krovovi imaju isključivo nisku vegetaciju kojoj je dovoljan tanak sloj plodne zemlje. Najčešće korištene biljke za ekstenzivno ozelenjavanje su mahovine i sedumi. Sedumi su vrlo otporne biljke, nezahtjevne za održavanje. Postoji ih oko 400 vrsta, različitih karakteristika i izgleda, pa se njihovim pravilnim izborom može postići efektan krov koji je ujedno i izuzetno jednostavan za održavanje. Naravno, moguće je primjeniti i drugo nisko bilje, ali je tada najčešće potrebno osigurati navodnjavanje, košnju i dr.

Karakteristike ekstenzivnog zelenog krova su:

 
ekstenzivni zeleni krov

Intenzivni zeleni krovovi mogu imati bilo koju vrstu bilja, od trave i grmlja, pa do stabala. Teoretski, na intenzivnom zelenom krovu je moguće zasaditi cijelu šumu. Odabir biljnih vrsta će diktirati i debljinu plodnog sloja, a zahtjevi za održavanjem su jednaki kao da se radi o vrtu na tlu. S obzirom da se ipak radi o nasipu zemlje a ne prirodnom tlu, potrebno je posvetiti veću pažnju navodnjavanju.

Karakteristike intenzivnog zelenog krova su:

 
intenzivni zeleni krov


NAGIB KROVNE PLOHE

Kod izvedbe zelenog krova, a s obzirom na nagib krovne plohe, postoje tri grupe:

Naime, za krovne plohe malog nagiba nije potrebno voditi računa o ispiranju i klizanju sloja plodnog tla. Kod srednje skošenih krovnih ploha je obavezna ugradnja konstrukcija i elemenata koji sprječavaju spomenutu eroziju. Kod većih nagiba krovne plohe se moraju primjeniti posebne konstrukcije ili nosači plodnog tla i vegetacije.

Sve to ima utjecaj kako na odabir vrste vegetacije, tako i na cijenu. Krovovi malog nagiba su prikladni za sve vrste biljaka. Na krovovima srednjeg nagiba se primjenjuje uglavnom ekstenzivno ozelenjavanje. Krovovi većeg nagiba se zbog skuplje i kompliciranije izvedbe vrlo rijetko izvode kao zeleni, a konstrukcijska rješenja se projektiraju specifično prema odabranim biljnim vrstama.


KONSTRUKCIJA

Ovo su tipični slojevi konstrukcije zelenog krova (odozgo prema dole):

     -----------------------------------------------

Moguća su manja odstupanja od navedenog redoslijeda, kao i spajanja nekih susjednih slojeva u jedan, najčešće u obliku gotovih tehničkih rješenja pojedinih proizvođača. Princip ostaje isti.

Toyota ploče

Izbor vegetacije će odrediti odabir konstrukcije zelenog krova i izvedive nagibe krovne plohe. Moguće je naravno i obrnuto, da oblikovanje krovne plohe diktira odabir biljaka. Sve prema prioritetima.

Kao hranjivi sloj može poslužiti već i humus skinut s terena prije započinjanja građenja. Češće se ugrađuje poseban supstrat koji je mješavina uzgojenog humusa i punila (granule ekspandirane gline, pijesak, treset, drvena sječka i sl.). Punilom se nastoji dobiti što bolji odnos vlage i zraka u smjesi i smanjiti ukupna masa. To je naročito važno kod intenzivnog ozelenjavanja koje ima veću debljinu plodnog sloja.

Za filterski sloj se najčešće koristi geotekstil, gustoće primjerene izboru sloja iznad.

Drenažni sloj u najjednostavnijoj izvedbi može biti separat riječnog šljunka. Danas se na tržištu mogu naći razni proizvodi od umjetnih materijala, bilo kao rasuti agregat ili u modularnim pločama.

Kao akumulacijski sloj služe profilirane (čepičaste) folije, moduli (ploče) sa spremnicima (čašama), kazete i sl.

Sloj protiv korijenja je vrlo bitan za cijelu konstrukciju, jer sprječava da agresivno korijenje pojedinih biljaka (npr. čičak) dođe do hidroizolacije i prodre kroz nju. Stoga je važno znati koje se biljke planiraju zasaditi i koje mogu nenamjerno zrakom ili preko životinja doći na zeleni krov. Ako takva opasnost postoji svakako je potrebno postaviti zaštitnu foliju, a preporuka je to učiniti i iz preventivnih razloga.

 


BILJKE

Odabir biljaka je zadnja stavka koja igra ključnu ulogu u uspješnoj izvedbi zelenog krova. Za taj je posao svakako preporučljivo angažirati stručnu osobu - pejzažnog arhitekta ili botaničara. Oni raspolažu širokim znanjem o vrstama, karakteristikama, kompatibilnosti i problematici uzgoja brojnih biljnih vrsta, pa će njihova stručnost i kreativnost (u suradnji s arhitektom) osigurati opstanak i puni efekt ovakve konstrukcije.


ZAKLJUČAK

Zeleni krovovi su atraktivno, korisno, a moguće i povoljno rješenje za pokrivanje zgrada. Ispravno projektiran i pažljivo izveden zeleni krov ima veću trajnost od standardnih pokrova, zahtjeva minimalnu količinu energije za proizvodnju i izvedbu, a pridonosi kvalitetnijoj klimi, kako u samoj zgradi, tako i u okolišu općenito.

Restoran - Door County, Wisconsin


ZELENI ZIDOVI ZELENI ZIDOVI NA POČETAK NA POČETAK