Gubici energije ventilacijom - zrakotijesnost

Gubici energije


Lošom ventilacijom zgrada najbrže gubi energiju. To se može odvijati namjerno (ventilatorima, otvaranjem prozora i vratiju, stvaranjem propuha i sl.) ili nenamjerno (lošim konstrukcijskim detaljima, izvedbom, elementima i sustavima). Namjerni gubici se relativno jednostavno mogu izbjeći promjenama navika i ugradnjom sistema ventilacije s rekuperatorom topline.

Nenamjerni gubici su puno veći i skuplji problem. Tu spadaju svi gubici koji nastaju „disanjem” kuće kroz razne otvore, pukotine, spojeve, vanjsku građevinsku stolariju (prozore i vrata), krovište i slično. Oni naročito dolaze do izražaja kod nepovoljnih vremenskih uvjeta (velike razlike u temperaturi, vjetar), jer tada zgrada postaje „vila propuh” i gubi najviše dragocjene energije upravo kada joj je najpotrebnija. Zgrada tada doslovno „baca novac u vjetar”.

Gubici energije zrakom

Kako bi se to izbjeglo, potrebno je imati spoznaju i djelovati u svim fazama izgradnje objekta. Od projektiranja zgrade, odabira materijala i izrade detalja njihovih spojeva, preko pažljive izvedbe radova, ugradnje elemenata i sustava, pa do redovitog i pravilnog održavanja cijelog objekta. Zrakotijesnost je od presudne važnosti kod niskoenergetske gradnje i mora se osigurati kod pasivnih zgrada.

Postupak kojim se utvrđuje stupanj zrakotijesnosti je jednostavan i naziva se „Blower door test” (test s upuhavajućim vratima). Potrebno je zatvoriti sve otvore (vrata, prozore i sl.), a na jednom od njih (najčešće ulaznim vratima) se postavlja ventilator i zrakonepropusna mjerna oprema. Ventilator upuhuje zrak i na taj način ostvaruje povećanje tlaka u prostoru od 50Pa. Promjenjivim brojem okretaja ventilator održava taj tlak, a mjerna oprema mjeri naknadno dovedenu količinu zraka, odnosno mjeru zračne propusnosti. Niskoenergetski objekti imaju mjeru zračne propusnosti n50=1h-1, što znači da se kod nadtlaka od 50Pa sav zrak u prostoru izmjeni jednom u sat vremena. Kod pasivnih objekata se u sat vremena smije izmjeniti najviše 0,6 volumena zraka u prostoru, odnosno n50<0,6h-1.

Blower door test   Blower door test
„Blower door test” (test s upuhavajućim vratima)

Identifikacija kritičnih mjesta gdje dolazi do propuštanja zraka se vrši puštanjem dima u boji s unutrašnje strane, i promatranje mjesta prolaska izvana. Druga mogućnost je snimanje termografskim kamerama, koje prikazuju razlike u temperaturi na pročeljima i „curenje” topline. Da bi se ova metoda mogla primjeniti potrebna je veća razlika između temperatura unutar i van objekta.

Dimni štap za utvrđivanje mjesta propuštanja zraka   Propuštajući prozor snimljen termografskom kamerom
puštanjem dima - utvrđivanje mjesta propuštanja zraka - termografskom kamerom

Snimci termografskom kamerom mogu jednostavno i svima shvatljivo predočiti razliku između klasično izvedene zgrade i one koja je projektirana, građena i korištena kao pasivna, tj. energetski učinkovita.

Klasično izvedena zgrada   Energetski učinkovita zgrada
klasično izvedena zgrada - energetski učinkovita zgrada


UVOD UVOD REKUPERACIJA ZRAKA REKUPERACIJA ZRAKA NA POČETAK NA POČETAK